Wat is CMT?

Collegium Musicum Traiectum is een in 2015 opgericht Utrechts projectensemble voor jongvolwassen amateurmusici, bestaande uit een koor en orkest, dat zich ten doel stelt werken uit de Barok en het begin van de Klassieke periode op authentieke wijze uit te voeren, op een zo hoog mogelijk niveau.

Bij het uitvoeren van barokmuziek hebben wij de ambitie om helemaal over te gaan op authentieke instrumenten en de bijbehorende stemming op 415 Hz. Kijk voor een indruk van onze vorderingen naar de opnames van eerdere projecten.

Volg ons ook via Facebook!